Velkommen til Vinje Løypelag

Her finn du informasjon om langrennsløypene i Bøgrend, Våmartveit og Kostveit området i Vinje.
Vi har GPS tracking i tråkkemaskina slik at løypekjøringa vert oppdatera direkte på Skisporet.no

For å driva laget og løypenettet er vi avhengig av å få inn kontingent / tilskot av deg som brukar løypenettet. Tilskot gjev du etter eige ynskje. Om du vil vera medlem kostar det kr 360 for 2020.

Vinje Løypelag har VIPPS nummer: 18 695
eller du kan nytte bankkontoen som er: 1503 09 46429

Grasrotdeleordninga
Som veldeidig organisasjon er vi registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og dermed deltek vi i Grasrotdeleordninga til Norsk Tipping.
Ta med deg organisasjonsnummeret vårt; 994 883 577, til kommisjonæren og vel oss som din grasrotmottakar. Du kan òg ordne det på www.norsktipping.no

Møtereferat:
Årsmøte 16.02.2020
Årsmøte 17.02.2019
Årsmøte 18.02.2018

Rekneskap:
Rekneskaps-samandrag / Årsmelding 2019.
Rekneskaps-samandrag / Årsmelding 2018.

Våmar_Forside1