Bøgrend – Kostveit

Løypa startar ved Husmyre ved Våmartveitvegen og går nordaustover over heia. Her går ho felles med Bøgrend – Gravastøyl løypa. Tek så av frå denne ved Fyssmork, går nordover mot Grottjønn og dreiar søraustover til  Midtstøyl, svingar inn på Gravastøyl – Kostveit løypa og fyljer denne til toppen av Messlie, så ned mot Kostveit. Løypa er 9 km lang.

Foto: Ingvald Bjåland