Husmyre

Dette er eit møtepunkt for fleire løyper. Her går løype austover til Birkjebekk og vidare til Gravastøyl og også til Åmot. Så er her to rundløyper:
Ei på 3,7 km nordom Kåvsvatn med avgreining nordover til Våmartveit. Sørover går rundløypa til Drengshyl, så austover attende til Husmyre.
Ved Drengshyl går ei ny rundløype sør mot Århus. I krysset ved Grunneva går rundløypa aust til parkeringsplassen Bøgrend og nordover til Husmyre att. Det sørlegaste rundløypa er 3,5 km.

Foto: ingvald Bjåland