Gravastøyl – Kostveit

Løypa startar på snuplassen ved Åsbrekk i Gravastøyl Hyttegrend og går i lett terreng nordover langs myrdrag og tjønnar til Midtstøyl. Her dreg ho seg nordaustover til toppen av Messlie, føre nedfarten til Kostveit og Kostveit Hyttegrend ved Totak. På toppen av Messlie møtes løypene  til Våmartveit. Mange vel her å gå vestover til Beltroslie og gapahuken ved skilåma. Heile løypa til parkeringa på Kostveit er 6 km.

Foto: Ingvald Bjåland