Om løypelaget

Fredag den 30. januar 2009 vart Vinje Løypelag danna i Bøgrend. Det deltok personar frå grenda og hyttefolk i Våmartveit.
Ynskje om å få oppkøyrde løyper også inne på Våmartveit har no vorte ein realitet. Fram til no har Aslak Krossbakken og fleire køyrt opp ei løype frå Bøgrend og opp til Kingland inne ved Våmarvatn. Det har vore fleire dugnader i alle trasear slik at det skal vera gode forhold. Initiativtakerane til løypelaget, Aslak Krossbakken og Øystein Høgetveit sto for dette møtet og har alt skaffa seg ei brukbar prepareringsmaskin. Det vert brøytt opp parkeringsplassar langsmed vegen til Våmartveit. Målsetjinga er å halde oppe løypa frå Bøgrend og inn til enden av Våmarvatn. Løypa gjennom hyttefeltet på Våmartveit vert minst oppkøyrd frå fredagskvelden kvar helg samt i vinter- og påskeferiar.
Årskontingent er sett til kr. 360,-
VIPPS Vinje Løypelag med VIPPS nummer: 18 695
eller bruk konto: Vinje Løypelag 1503 09 46429. Hugs avsendar.
For å støtte oss via Grasrotandelen er org. nummeret: 994883577