Årskontingent for Vinje Løypelag er kr. 350,- Konto: 1503 09 46429.

Vi er avhengig av din støtte for å kunne halde fram med løypetilbodet i området. Takk til alle som er med og bidreg til dette.